All posts by Justyna Borecka

18Sie/17

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW I. DEFINICJE: 1. HORTORUS – HORTORUS BARTOSIEWICZ Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wRead More…